Eğitim Emekçileri Birçok Kentte Sokakta: Öğretmen Meslek Kanunu İptal Edilsin

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Öğretmen Meslek Kanunu’nun iptal edilmesi talebiyle pek çok kentte açıklama yaptı.

featured

Öğretmen Meslek Kanunu’nun iptal edilmesi talebiyle açıklama yapan Eğitim Sen, sendika olarak taleplerinin karşılanması için mücadelelerinin süreceğini belirtti.

HATAY

Eğitim Sen İskenderun Şubesi, Sağlık Park’ta taleplerine ilişkin açıklama yaptı. Eğitim Sen Şube Başkanı Mustafa Ünsal, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptal edilmesi ve seminer sınav süreçlerinin durdurulmasını talep etti. Eğitim ve bilim emekçilerinin insanca yaşanabilir bir ücret düzenlemesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen Ünsal, “Kapsamlı ve bütüncül bir Öğretmenlik Meslek Kanunu, tüm eğitim emekçilerinin ekonomik taleplerini ve başta iş güvencesi olmak üzere öğretmenlerin temel haklarını, sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye almak zorundadır. Mevcut meslek kanununun öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı açıkça ortadadır. Bundan dolayı yeni bir meslek kanunu düzenlenmek zorundadır. Öğretmenler lehine bir içerik taşıması gereken meslek kanunu, ILO ve UNESCO tarafından 5 Ekim 1966’da kabul edilen ‘Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı’na uygun şekilde düzenlenmelidir” dedi.

Ünsal, sendika olarak taleplerinin karşılanması için mücadelelerinin süreceğini ifade etti.

VAN

Eğitim-Sen Van Şubesi, Öğretmen Meslek Kanunun iptal etmesi talebiyle şube binası önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında, “ÖMK’yi iptal edin siz de biz de rahat edelim”, “Öğretmenlik kariyer mesleği değil dayanışma mesleğidir” dövizleri taşınırken öğretmenler sık sık “Öğretmen tek ses kanun paramparça”, “AKP al yasanı başına çal” , “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Direne direne kazanacağız”, “Biji berxwedana kedkaren” sloganları attı. Basın açıklamasını Eğitim- Sen Van Şubesi Genel Başkanı Murat Atabay okudu.

Atabay, kanunun öğretmenlerin görüşü alınmadan hazırlandığına dikkati çekerek, “Masa başında hazırlanmış meslek kanunu ile eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı olarak düzenlemiştir” dedi. Atabay, “Bu kanun, eğitim emekçilerinin bütün eleştirilerine rağmen, yandaş sendikanın desteği ile iktidar tarafından yasalaştırılmıştır” diye konuştu.

‘YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR’

Atabay, kanunun yasal sürecinin devam ettiğini hatırlatarak “Anayasa Mahkemesi’nin bir an önce bu haksız süreci durdurmaya yönelik olarak karar sürecini hızlandırmasını talep ediyoruz. Ayrıca sendikamız tarafından yönetmeliğin bütün maddelerine ilişkin Danıştay’a açılan iptal davası da kamu vicdanını yaralayacak eşitsizlikler ortaya çıkmadan bir an önce sonuçlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ekonomik kriz nedeniyle kamu emekçilerinin zor günler yaşadığına dikkati çeken Atabay, “Mevcut meslek kanunu öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı açıkça ortadadır. Bundan dolayı yeni bir Meslek Kanunu düzenlenmek zorundadır. Öğretmenler lehine bir içerik taşıması gereken kanunu, ILO ve UNESCO tarafından 5 Ekim 1966’da kabul edilen ‘Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı’na uygun şekilde düzenlenmelidir” dedi.

Basın açıklaması öğretmenlerin sloganlarıyla sona erdi.

URFA 

Eğitim Sen Urfa Şubesi de, öğretmenlerin eğitim sistemine ilişkin taleplerine dair basın açıklaması yaptı. Haliliye ilçesinde bulunan Ahmet Bahçıvan İş Merkezi’nde yapılan açıklamaya sendika üyelerinin yanı sıra Urfa Emek ve Demokrasi Platformu birleşenleri destek verdi. “ÖMK ve Seminer Sınav süreçleri iptal edilsin. Banka promosyonları yenilensin” pankartının açıldığı açıklamada konuşan Eğitim Sen Urfa Şube Eşbaşkanı Özlem Ulutaş Şengül, “Mevcut meslek kanunu eğitimcilerin sorunlarını karşılamıyor. Yeni bir kanuna ihtiyaç vardır. Enflasyon arttı. Çalışanların maaşı enflasyon karşısında anlamını yitirmiştir. Banka promosyonları düzenlenmelidir. Eğitim öğretim ödeneği tüm  eğitim emekçilerine bir maaş tutarından ödensin” dedi.

Açıklama “Emekçiyiz haklıyız kazanacağız” ve  “Sefalete teslim olmayacağız” sloganları ile son buldu.

MERSİN

Mersin’de Eğitim Sen Mersin Şubesi çağrısıyla Özgür Çocuk Parkı’nda bir araya gelen öğretmenler, yönetmeliğin geri çekilmesi çağrısında bulundu. Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin katıldığı eylemde, “Öğretmenlik Meslek Kanunu seminer-sınav süreçleri iptal edilsin” ve “Öğretmen boyun eğmez” pankartı açılarak,  “Birleşe birleşe kazanacağız” ve “Söz yetki karar öğretmenlere” sloganları atıldı. Açıklamada konuşan Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, yasanın biran önce iptal edilmesi için çağırı yaptı.

DİYARBAKIR

Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesi, Öğretmen Meslek Kanunun iptal etmesi talebiyle Rojava Parkı’nda açıklaması düzenledi. “Öğretmenlik bir uzmanlık mesleğidir, sınava hayır” pankartının açıldığı açıklamaya çok sayıda emekçi katıldı.

Açıklamayı yapan Eğitim-Sen 3 No’lu Şube Kadın Sekreteri Gülser Yıldırım, “Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin asli bileşenlerinin görüşünü almadan, masa başında hazırlanmış meslek kanunu ile eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı olarak düzenlemiştir. Bu kanun, muhatabı olan öğretmenlerin iradesi dışında, onların hakları ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmış, eğitim emekçilerinin bütün eleştirilerine rağmen, yandaş sendikanın desteği ile iktidar tarafından yasalaştırılmıştır” dedi.

‘HAKSIZ SÜREÇ DURDURULSUN’

Anayasa Mahkemesi’nin bir an önce bu haksız süreci durdurmaya yönelik karar sürecini hızlandırmasını talep ettiklerini belirten Yıldırım, “Ayrıca sendikamız tarafından yönetmeliğin bütün maddelerine ilişkin Danıştay’a açılan iptal davası da kamu vicdanını yaralayacak eşitsizlikler ortaya çıkmadan bir an önce sonuçlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ekonomik krizin derinleştiği bu dönemde eğitim emekçilerinin ekonomik ve özlük hak kazanımlarının kariyer basamaklarına ve sınavlara endekslenmesinin asla kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yıldırım, “Kamu emekçilerinin bankaya yatan maaşlarında ‘enflasyon farkı’ nedeniyle artış olurken, eski enflasyon oranı ve maaş düzeyine göre saptanan promosyonlar komik düzeyde kalmıştır. Bu nedenle başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankalar, maaş ödediği emekli ve çalışanlara verdiği promosyonları, geçmişe yönelik olanları da kapsayacak şekilde güncellemelidir. 2020 yılında 1210 TL, 2021 yılında 1250 TL olarak verilen eğitim ödeneği, günümüz enflasyon oranları ve kırtasiye kalemlerindeki ciddi artışlara rağmen, yandaş sendika sayesinde 2022 yılında sadece 1325 TL olarak ödenecektir. Ekonomik krizin geldiği düzey ve enflasyon oranları dikkate alındığında bu rakamın çok yetersiz olduğu açıktır. Gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalı ve eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin, ayrımsız bütün eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmesi sağlanmalıdır.”

ADANA

Eğitim Sen Adana Şubesi de Heykelli Park’ta açıklama yaptı. Açıklamada konuşan Eğitim Sen Şube Başkanı Hüseyin Kaya, “Eğitim Sen, tüm eğitim emekçilerinin sesi olmaya devam edecek ve ekonomik, özlük, mesleki, sosyal ve demokratik haklarımız için mücadelesini yükseltecektir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz” dedi.

ANKARA

Eğitim Sen Ankara Şubeleri, Ulus Meydanı önünde Öğretmen Meslek Kanunu’nun iptal edilmesi talebiyle basın açıklaması düzenledi. Açıklamada açılan “ÖMK ve Seminer Sınav süreçleri iptal edilsin. Banka promosyonları yenilensin” pankartıyla beraber, “Yoksullukta değil, refahta eşitilik”, “ÖMK eğitimin hiçbir sorununu çözmez” dövizleri taşındı. Kitle sık sık, “Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilsin”, “AKP yasanı başına çal” sloganları attı.

Açıklamada konuşan Eğitim Sen 4 No’lu Şube Başkanı Eyüp Kösedağı Öğretmenlik Meslek Kanunun bir an önce iptal edilmesi gerektiğini belirterek, “Anayasa Mahkemesi’nin bir an önce bu haksız süreci durdurmaya yönelik olarak karar sürecini hızlandırmasını bu kanunun ve yönetmeliklerin bir an önce iptal edilmesini, öğretmenlere yaşatılan anlamsız, nitelik kazandırmayan ve tersine öğretmen emeğini değersizleştiren bu sürecin bir an önce durdurulmasını talep etmektedir” dedi.

Yapılan açıklama, serbest kürsü ile son buldu.

GİRESUN

Eğitim Sen Giresun Şubesi de, yönetmeliği karşı kent merkezinde bulunan Atatürk Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi.  “Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yönetmeliği, seminer, sınav iptal edilsin. Eğitim, öğretim ödeneği tüm emekçilerine ödensin. Banka promosyonları yenilensin” pankartı açılan açıklamada sık sık “Direne direne kazanacağız” ve “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganları atıldı. Açıklamaya KESK’e bağlı sendikaların temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Giresun Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi  Neslihan Çıtlak, “Gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalı ve eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin, ayrımsız bütün eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmesi sağlanmalıdır” çağrısı yaptı. (MA)

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
k_zg_n
Kızgın
0
_a_rm_
Şaşırmış
https://devrimcidusun.org/wp-content/uploads/2021/04/1.png
Giriş Yap

Devrimci Düşün Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!