İSTANBUL – Sendikalaştıkları için keyfi bir biçimde işten çıkarılan Dev Tekstil üyesi SML Etiket işçileri direnişlerini 14. gününde ZARA önüne taşıdı. İstanbul’da bulunan ZARA Genel Müdürlüğü önünde açıklama yapan SML Etiket işçileri “Sendikalı ve güvenceli çalışmak istiyoruz” dedi.

Basın açıklamasını okuyan Derya Sırbudak “Sermayedarlar, pandeminin ve ekonomik krizin faturasını AKP-MHP iktidarı aracılığıyla işçilere, emekçilere kesmeye devam ediyor. Çalışma yaşamı esnekleşiyor, daha fazla açlığa, yoksulluğa mahkûm ediliyoruz” dedi. Patronlara teşviklerin verildiğini, vergi borçlarının silindiğini ifade eden Sırbudak, işçi ve emekçilere ise kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin saldırısı dayatıldığı kaydetti. 

Sırbudak, “Bu sömürü ve kölelik koşullarını kabul etmeyen, birlik olmayı ve sendikalı olmayı tercih eden işçiler ise işsiz kalmakla, ücretsiz izne gönderilmekle tehdit ediliyor. İşten atmanın sözde yasak olduğu bu dönemde 25-2 maddesinden yani KOD 29 ile onur kırıcı bir şekilde işten atılıyor. Bugün bu saldırılara karşı Sinbo’da, Migros’ta, Ekmekçioğulları’nda, Baldur’da ve PTT’de direnişler sürüyor” diye konuştu.

İlgili Haber:  Direnişteki SML İşçilerinden H&M Önünde Açıklama

SML Etiket’te direnişin başlama sürecini anlatan Sırbudak sendikalı oldukları için “SML Etiket patronu ve yönetimi planlı bir şekilde bizleri işten çıkartmıştır” diye belirtti. Sırbudak “Fabrika yöneticileri yaptıkları toplantılarda ‘istediğiniz sendikaya üye olabilirsiniz, sizin anayasal hakkınızdır’ diyorlardı. Ama yönetim anayasa, yasalar, uluslararası sözleşmelerle tanınmış haklara saldırarak suç işliyor. Bize yapılan bu haksızlıklara, keyfi uygulamaya, sendika düşmanlığına ve taşeronlaştırmaya karşı sendikamız ile birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz” diye kaydetti.

“Bu saldırının bir ortağı da her yıl kârına kâr katan ZARA’dır” diyen Sırbudak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Firmanız bahsi geçen şirketle iş ilişkisi içindedir. Bu da üst işveren olduğunuz anlamına gelir. Ayrıca imzalamış olduğunuz Küresel Çerçeve Sözleşmeleri gereğince, örgütlenme hakkı başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaların, sözleşmelerin, yönetmeliklerin vb. uygulanması sorumluluğunu taşımaktasınız. Tedarikçilerinizde de sendikalı olma hakkı başta olmak üzere hakları gasp edilen işçilerin karşı karşıya kaldığı saldırılarda sorumluluğunuz bulunmaktadır. Eğer bu durum karşısında olumlu bir adım atmazsanız, onların suçlu olduğu kadar sizler de suçlusunuz. Yapılan haksızlık, hukuksuzluk, keyfi işten atma, sendika düşmanlığı ve taşeronlaştırma bir an önce son bulmalıdır. Taleplerimiz kabul edilmelidir. Aksi takdirde fiili ve hukuki mücadelemizin birinci dereceden muhatabı olacağınızı bildiririz.”

İlgili Haber:  SML Etiket'te İşten Atmalara Karşı Direniş Başladı

SML Etiket işçisi Derya Sırbudak, taleplerini şöyle sıraladı:
🔹İşten atılan arkadaşlarımız geri alınsın!
🔹Sendikal örgütlenmeye dönük yönelik baskılar son bulsun!
🔹Taşeron işçiler kadroya alınsın, taşeron çalışma sonlandırılsın!
🔹Baskı ve mobbing son bulsun!
🔹Tüm çalışanlara insanca yaşamaya yeten ücret verilsin!
🔹Kısa çalışma ve ücretsiz izin gibi hak kaybına neden olan uygulamalar son bulsun!

Etha