İstanbul 1 Mayıs’ından Ortak Mesaj: Bu Düzeni Birlikte Değiştireceğiz!

Maltepe Meydanı’nda kitleye seslenen DİSK, KESK, TMOOB, TTB ve TDB genel başkanları savaşa, krize, sömürüye, yoksulluğa karşı mücadeleyi büyüteceklerini belirterek, “Korkmuyoruz, bu düzeni birlikte değiştireceğiz” mesajı verildi.

featured

İSTANBUL – İstanbul 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü Maltepe Meydanı’nda kutlandı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) öncülüğünde “Birlikte kazanacağız” şiarıyla düzenlenen mitingde, kurumların genel başkanları ve eş başkanları birer konuşma yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TMMOB Başkanı Emin Koramaz, TDB Genel Sekreteri Kadir Tümay İmre, kitleyi birlikte selamladı.

ÇERKEZOĞLU: HEP BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ

İlk olarak söz alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kitleyi selamladıktan sonra “Bu meydan inadına hakları için çıkanların meydanı. Bu meydan zorbalar kalmaz diyenlerin meydanı. Bu meydan ‘êdi bese’ bu memleket bizim diyenlerin meydanı. Bu meydanda çektiğimiz sıkıntıları, adaletsiz düzeni, hakkını arayanın zorbalığa uğrayanların. Hepimiz her gün bunları yaşıyoruz. Bu düzeni hep birlikte değiştirmek için mücadele ediyoruz. Bu meydanda gelir adaleti olması için mücadele edenler var. Bu meydanda insanca yaşam mücadelesi verenler var. Bu meydanda geleceği işsizlikle karartılmaya çalışılan gençler. Meydanlarda buluşmayı özledik, Baharı özledik. Umudu hep birlikte örüyoruz. Bu adaletsiz düzeni hep birlikte düzelteceğimizi bugün bu alanda söylüyoruz. Ülkemizin aydınlık geleceğini hep birlikte kuracağız. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın mücadelemiz. Yeni toplumsal düzeni hep beraber aklımızla, yüreğimizle kuracağız” dedi.

BOZGEYİK: BARIŞ SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ

Daha sonra KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik söz aldı. Bozgeyik, adaletsizliğin hesabını soracaklarını belirterek, “Savaşa, işsizliğe, adaletsizliğe hep birlikte ‘dur’ diyoruz. Bizler alınan vergiler kamu güvenliği adı altında sermayeye, savaş politikaları ile AKP iktidarı sınır içi ve sınır dışı operasyonları ile ömürlerini uzatmaya çalışıyorlar. Kürt sorununda çözümsüzlük siyaseti devam etsin istiyorlar. Türkiye de savaş istemeyenler olarak barış sessimizi yükseltiyoruz. Artık gençlerimizin savaşlarda ölmesine dur diyoruz. Cezaevlerindeki tecrit ve baskıya dur diyoruz. Artık yeter mücadeleyi büyütme zamanı diyoruz. Artık yeter nefes almak istiyoruz. Tüm zamların geri almasını istiyoruz. Hukuksuzca işlerinden alınan arkadaşlarımızın işine alınmasını, savaş politikaları değil barış ve diyalog yolu açık olsun istiyoruz. Hesap vermeyecekler ama biz hesap soracağız. Erkek egemen düzene karşı mücadeleyi büyütüyoruz. Bijî Yek Gulan” diye konuştu.

KORAMAZ: KORKMUYORUZ

TMMOB Başkanı Emin Korkmaz da kitleyi “Selam olsun Gezi’yi yaşatanlara” diyerek başladı. İktidarın yürüttüğü politikaların hesabını soracaklarını ifade eden Koramaz, bu yüzden kendilerine saldırıldığının altını çizdi. Koramaz, “Zannediyorlar ki kendileri korkuyor biz de korkacağız. Ama biz korkmuyoruz. Bu ülkenin aydınlık günlerini hep beraber kuracağız. Eşit, adil, dayanışmanın ve demokrasinin hakim olduğu Türkiye’yi hep beraber kuracağız. Dilerim ki bu 1 Mayıs ve alanı dolduranlar daha büyük bayrakların müjdecisi olsun. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın sınıf mücadelemiz” diye belirtti.

FİNCANCI: İTAAT ETMİYORUZ

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı da “Merak etmeyin hiçbir yere gitmiyoruz. Korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sözleri ile konuşmasına başladı. Örgütlü mücadele vurgusunda bulunan Fincancı, şöyle devam etti: “Bizi parçalayıp bölerek yalnızlaştırmaya, kölelik koşulları dayatanlara karşı birlikte mücadele edenleriz. Aylardır alandalar emek bizim söz bizim dedik. Bundan 29 gün sonra Ankara’da emek bizim söz bizim demek için buluşacağız. Taleplerimiz sizin bizim hepimizin. Savaşlara, adaletsizliğe, zulme, açlığa yoksulluğa, yaşamlarımızı tüketenlere karşı yan yanayız. Barışı kuracak olanlar biziz. Bu topraklarda sömürü kapitalizmi yaşayanlar, İstanbul Sözleşmesinden çıkanlara karşı Danıştay’ı dolduranlarız. Elbet suçlarınızla sizi yüzleştirecek olanlarız.”

‘BARIŞ HEMEN ŞİMDİ’

TDB Genel Sekreteri Kadir Tümay İmre, bir arada olarak bu düzeni değiştireceklerinin altını çizdi. “Savaşa hayır, barış hemen şimdi” dedi.

KARANLIK GİDECEK, BİZ KALACAĞIZ

Konuşmaların ardından ortak metin Kürtçe, Türkçe ve Arapça okudu. Ortak metinde şu ifadeler yer aldı: “1 Mayıs tüm dünyada, bu meydanda ve ülkenin her yerinde coşkuyla, umut ve heyecanla kutlanıyor. Umudumuzu, kararlılığımızı ve mücadele azmimizi Gezi davasında yeni bir AKP darbesiyle cezalar vererek bastırmak istediler. Hep birlikte daha gür haykırıyoruz, Gezi bu ülkenin yüz akıdır, direniş sembolüdür. Geleceğimize sahip çıkma iradesidir. Bu karanlık gidecek, Gezi kalacak. Gezi’yi dün savunduk, bugün savunuyoruz, yarın da savunacağız. AKP ve yargısı emekçilerin ve halklarımızın özgürlük mücadelesine engel olamayacak. Gezi her yerde, Gezi burada, Gezi bizleriz, Gezi milyonlardır. Gezi ruhunu hapsedemeyecekler! Ne Taksim yasağı, ne Gezi davasında verilen cezalar gidişlerini engellemeye yetmeyecek, gidecekler.

SAVAŞ ALEVLERİ İŞÇİ VE EMEKÇİLERİ YAKIYOR

Bu düzen yaşamı ve gezegeni tehdit eden büyük bir felakete dönüşmüştür. Gölgesini satamayacağı ağacı kesen kapitalist barbarlığın yarattığı yıkımın faturasını milyonlarca insan canlarıyla, doğa ise geri dönüşü olmayan tahribatlarla ödüyor.  Nükleer, termik, jeotermik santraller,  siyanürlü maden aramaları, atmosfere, toprağa salınan zehirli gazlar, zehirli atıklar ekolojik krizi derinleştiriyor, yeni pandemilere yol açıyor. Emperyalist savaşlar her geçen gün daha geniş coğrafyalara yayılıyor, savaşın alevleri işçi ve emekçileri yakıyor. Milyonlarca insan yerinden yurdundan olup göç etmek zorunda kalıyor, şehirler yakılıp yıkılıyor.

HASTA TUTSAKLAR, PARTİ KAPATMALAR, KAYYIMLAR

Bu düzen yurttaşların hakkını, hukukunu çiğniyor, adaletsizliği büyütüyor. Seçme, seçilme hakkı yok sayılıyor, belediyelere kayyumlar atanıyor, vekiller cezaevlerine konuyor, cezaevleri tabutluğa ve işkence merkezlerine dönüştürülüyor, kitlesel tutuklamalar hız kesmiyor, bir kez daha parti kapatma davaları ile halk iradesine ipotek konmak isteniyor. Şovenizm, cinsiyetçilik, ırkçılık ve mezhepçilik krizi yönetmenin bir yolu olarak ülkemizin ve halkın geleceğini tehdit ediyor.

BARIŞ İMKANI ORTADAN KALDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Savaş ve işgallerle ekmeğimizi küçültüyor, işsizliğimizi büyütüyor, talanların yolunu açıyorlar. İnkarcı ve imhacı siyasetle barış imkânını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Kürt sorununu çözümsüz kılarak toplumsal gerginliklerden nemalanmak, rant elde etmek, kutuplaşma üzerinden iktidarlarını kalıcı kılmak istiyorlar. Sınıfsal eşitsizliklerin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitsizliği de derinleşiyor, kadınların omuzlarına yıkılan hane içi iş ve bakım yükü artıyor. Kadına yönelik şiddet tırmanıyor. Kadınlar bir yandan işsizliğin, bir yandan esnek çalışma biçimlerinin ve güvencesizliğin hedefi haline geliyor. Bu ateşten günlerde kadınların güçlendirilmesi gerekirken, İstanbul Sözleşmesi gibi kazanımlar iktidarın hedefi oluyor.

TEK ADAM REJİMİ SONA ERMELİ

Türkiye’de ve bütün dünyada emekçilerin üzerinde katmerlenen sömürünün, savaşların, yıkımların,  açlığın ve salgın hastalıkların temel nedeni emperyalizmdir. Bu nedenle başta ABD emperyalizmi ve NATO saldırganlığı olmak üzere emperyalizmin yayılmacı ve emekçi düşmanı politikalarına karşı çıkıyoruz. Bizim değil,  sermayenin, patronların yüzünü güldüren bu düzen böyle gitmez. Bu bozuk düzen,  bizim düzenimiz değil. Bu sömürü düzeninin bize vereceği hiçbir şey yok! Tek adam rejiminin sona ermesi, demokrasi ihtiyacı ve köklü bir değişim talebi mutlu bir azınlık dışında tüm kesimlerin ortak talebidir.

BİRLEŞEREK KAZANACAĞIZ

Kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, kimsenin cinsiyetinden, kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği bir ülke istiyoruz. Birleşerek gerçekleştireceğiz! Çalışma hakkımızı ortadan kaldıran OHAL uygulamaları ve uygulayanları gidecek, birleşerek biz kazanacağız! Biz tüm sömürülenler, yoksullaşanlar, ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 84 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var. Birleşerek değiştireceğiz! Yaşasın 1 Mayıs! Biji Yek Gûlan!”

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
k_zg_n
Kızgın
0
_a_rm_
Şaşırmış
https://devrimcidusun.org/wp-content/uploads/2021/04/1.png
Giriş Yap

Devrimci Düşün Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!