Açıklanan verilere göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puan azalarak yüzde 14,8 oldu.

İSTİHDAM DA AZALDI

TÜİK verileri, işten atmaların yükseldiğini de belgeler nitelikte. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişi, istihdam oranı ise 2,3 puan azalarak yüzde 43,6 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım iş kolunda 242 bin, sanayi iş kolunda 82 bin, hizmet iş kolunda 684 bin kişi azalırken inşaat iş kolunda ise 110 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,6’sı tarım, yüzde 20,3’ü sanayi, yüzde 6,4’ü inşaat, yüzde 55,7’si ise hizmet iş kolunda yer aldı.

İşgücü 2020 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 288 bin kişi azalarak 31 milyon 452 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,0 puan azalarak yüzde 50,0 olarak gerçekleşti.

İlgili Haber:  İşsiz Sayısı 10 Milyona Dayandı

Ekim 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalarak yüzde 31,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,6 puan azalarak yüzde 19,9 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 13,0, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,9 puan azalarak yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2,0 puan azalarak yüzde 48,5, işgücüne katılma oranı ise 2,9 puan azalarak yüzde 55,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK AZALMIŞ

TÜİK, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranının da azaldığını iddia etti. Verilere göre, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan azalarak yüzde 24,9, istihdam oranı ise 2,2 puan azalarak yüzde 30,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 3,0 puan azalarak yüzde 40,8 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti.

İlgili Haber:  TÜİK'e Göre İşsizlik Yüzde 13,4

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK YÜZDE 12,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 12,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 39 bin kişi artarak 4 milyon 13 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 43,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bin kişi artarak 27 milyon 191 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 49,6 oldu. İşgücüne katılan sayısı 40 bin kişi artarak 31 milyon 204 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım iş kolunda 6 bin kişi, sanayi iş kolunda 67 bin kişi artarken inşaat iş kolunda 2 bin kişi, hizmet iş kolunda 70 bin kişi azaldı.