MANİSA – Salgını da kendi çıkarları için fırsat olarak göre sermaye sınıfı, türlü gerekçelerle işten atma saldırılarını sürdürürken diğer yandanda ücretsiz izin adı altında işleri açlığa mahkum ediyor.

Evrensel’de yer alan habere göre: Manisa OSB’de yer alan Termokar Isıtma, Soğutma ve Klima Sistemleri A.Ş.’de çalışan ve DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikasında örgütlü işçiler, pamdemi sürecinde hukuksuz yere işten atmalara ve ücretsiz izin dayatmasına karşı Manolya Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı, merkez ve şube yöneticilerinin katıldığı basın açıklamasını kitle adına Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu okudu.

“ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI YASALARA AYKIRIDIR”

Manisa’da işverenlerin salgında ücretsiz izin uygulamasını işçileri cezalandırma yöntemine çevirmiş durumda olduğunu belirten Serdaroğlu, “Termokar’da da işveren son olarak işçilerin sendikalaşmasını kırmak için ücretsiz izin uygulamasına başvurmuştur. Sendika üyelerimiz, tümüyle tek taraflı ve sendikal nedenlerle işyerinden uzaklaştırılmak amacıyla ücretsiz izne yollanmıştır. Bu girişim hukuksuzdur. Ücretsiz izin, pandemiden olumsuz etkilenip üretimi önemli ölçüde azalmış, işini neredeyse kaybetmiş işyerlerinde işçi çıkışlarım önlemek için gündeme gelmiştir. İşler durma noktasına gelmemişse ücretsiz izin uygulanamaz. Termokar’da uygulanan ücretsiz izin işçilerin sendikal örgütlülüğüne karşı yapılmıştır. Yasaya aykırı olarak gündeme getirilen ücretsiz izin uygulaması hakkında İŞKUR İş Teftiş Kuruluna şikayetimizi gerçekleştirdik. Devletin bu konuyla ilgili derhal harekete geçmesini bekliyoruz” dedi.

İlgili Haber:  Önce Ücretsiz İzne Çıkaran Migros, Şimdi de 52 İşçiyi İşten Attı

“GÖÇMEN İŞÇİLER SENDİKASIZLAŞTIRMA ARACI OLARAK KULLANILIYOR”

Termokar’da zorla ücretsiz izne çıkarılan işçilerin yerine göçmen işçilerin getirildiğini ve bu işçilerin son derece güvencesiz, korumasız ve sendikasız çalıştırıldıklarına dikkat çeken Serdaroğlu, “Göçmen işçilerin sendikasızlaştırma aracı olarak kullanılması hem insanlık dışı bir uygulamadır hem de yasalara aykırıdır. Biz bu konuda da Manisa Valiliği Göç İdaresi Başkanlığına gerekli girişimlerde bulunduk. Devlet kurumları patronların istismarlarına payanda olmamalı, önüne geçmelidir” diye konuştu.

İlgili Haber:  Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 65 İşçiyi İşten Çıkardı!

Manisa’da işverenlerin yasa tanımadan faaliyet göstermelerine izin vermeyeceklerini söyleyen Serdaroğlu, “Sendikamız başta Termokar işçileri olmak üzere, Manisa’da metal işkolunda çalışan ve benzer hukuksuz girişimlere ve uygulamalara maruz kalan tüm işçilerin mücadelesini kesintisiz bir biçimde sürdürmeye devam edecektir” diyerek mücadele vurgusu yaptı.