Sağlık emekçileri ve sağlık örgütleri, ülkenin dört bir yanında yaptıkları eylemlerle korona salgını nedeniyle yaşamını yitiren sağlık emekçilerini andı, “Artık yeter ölümleri durdurun, yaşamak istiyoruz” dedi.

İSTANBUL
Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi önünde yapılan açıklamada, yaşamını yitiren sağlık emekçilerinin fotoğrafları taşındı, saygı duruşu yapıldı.

Eyleme, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da katıldı.

TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, sağlıkta uygulanan politikaların yanlış olduğunun altını çizerek, “Şehir dışına, dağın tepesine şehir hastanesi yaptılar. Milyarlar akıtıyorlar ama insanları koruyamadılar. Biliyoruz ki yalnızca covid 19’dan değil başka rahatsızlıktan da insanları kaybediyoruz. Bizler canlarımızı yitiriyoruz. Öfkeliyiz, böyle devam etmez diyoruz” dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ies, hükümetin politikalarının sermaye sınıfını korumaya yönelik olduğuna dikkat çekti, “Pandeminin yönetilemediği, vaka sayılarının hala yüksek olduğunu binlerce insanımızı kaybettiğimiz bir süreç oluyor” dedi, mücadele çağrısını yineledi. SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak ise, pandeminin üzerinden 10 ay geçtiğini, bu süre zarfında  hiçbir talebelerinin dinlemediğine dikkat çekti, “Bizler yaşatmak için yaşamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘ÖLÜMLERİ ÖNLEMEDİNİZ!’
Sağlık ve meslek örgütleri adına ortak açıklamayı okuyan İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, pandeminin başından beri iktidarı uyardıklarını hatırlattı.  Saip gerçekleştirdi. Saip, “Bilimin, aklın yolunu gösterdik. Ama siz aklı, bilimi ve bizleri dinlemeyerek hem halkımızın hem de sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attınız. Siyasi ve ekonomik kaygılarla aldığınız kararlar, ötesinde alamadığınız kararlar yüzünden on binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik. Kaybetmeye de devam ediyoruz” dedi.

Ölümlerin bir bölümünün önlenebileceğine dikkat çeken Saip, iktidara “siz önlemediniz, önleyemediniz” dedi. En temel hak olan yaşam hakkının ihlal edildiğini vurgulayan Saip, şöyle devam etti: “Halkın sağlığını değil, ekonomik çıkarları öncelediniz. Satışını yasaklayıp, herkese ücretsiz olarak dağıtmayı vaat ettiğiniz üç-beş maskeyi dağıtamadınız. Bilim insanlarının önerilerine ve kararlarına kulaklarınızı tıkadınız. Salgından politik başarı hikayesi çıkarmaya çalıştınız. Salgın konusunda doğruları söyleyenleri terörist ilan ettiniz. Geldiğimiz noktada maalesef haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Ekonomik ve siyasi kaygılarla aldığınız ve almadığınız kararlardan dolayı yitirdiğimiz on binlerce canın, yüzlerce sağlık çalışanının hesabını kim verecek?.”

İlgili Haber:  Koronavirüsün Meslek Hastalığı Sayılmasına Emsal Karar

‘COVİD-19 MESLEK HASTALIĞI SAYILMALI’
Koronanın sağlık emekçileri için meslek hastalığı sayılmasını isteyen Saip, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Siz samimiyetsiz, ciddiyetsiz şekilde konuyu bulandırdınız. Biz yasa istiyoruz dedik, siz sağlık çalışanlarıyla alay edercesine, bir sayfalık yazıyla kamuoyunu yanıltmayı seçtiniz. Bizlerin, hukukçuların, milletvekillerinin anlattıklarını dinlemeyip sağlık çalışanlarını oyaladınız” değerlendirmesinde bulundu.

2020 yılını geride bıraktığımız bugünlerde sizleri tekrar ve daha güçlü uyarıyoruz. Ekonomik çıkarları ve siyasi kaygılarınızı değil halkımızın ve bizlerin sağlığını önceleyin. Salgın yönetiminde aklı, bilimi ve bizleri dinleyin. Önlenebilir her ölümün sorumlusu sizsiniz. Yaşam hakkımızın ihlaline karşı sessiz kalmayacağız. Sağlık emek, meslek örgütleri ve tüm sağlık çalışanları adına, size ‘Artık yeter daha fazla eksilmek istemiyoruz’ diyoruz. Bizler yaşamak, yaşatmak istiyoruz”
 
İZMİR 
İzmir’de, sağlık emekçileri Konak Eski Sümerbank önünde eylem yaptı. Açıklama yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, ölümlerden iktidarın sorumlu olduğunu belirtti; “Geldiğimiz noktada maalesef haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Ekonomik ve siyasi kaygılarla aldığınız kararlardan dolayı yitirdiğimiz binlerce canın, yüzlerce sağlık çalışanının hesabını kim verecek?” dedi.

Sağlık çalışanlarının her zamankinden daha ağır koşullarda, korunmasız bir şekilde çalıştığına dikkat çeken Çamlı, “Yarattığınız bu kaos yurttaşlarımıza sağlık sorunu, sağlık çalışanlarına da şiddet olarak döndü. ‘Aşının bizler için bir hak, sizler için bir ödev’ olduğunu söyledik ama siz ödevinizi yapmadınız. Salgın yönetiminde aklı, bilimi ve bizleri dinleyin.”

İlgili Haber:  TTB: Kasımda 63 Sağlık Emekçisi Hayatını Kaybetti

ANTALYA
Sağlık emekçileri Antalya’da yaptıkları eylemde bir kez daha taleplerini hatırlattı:
-Kronik hastalığı olanlara ve kanser geçmişi olan veya tedavi olanlara derhal idari izin verilmelidir.
-Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı sayılmalıdır.
-Kronik yorgunluğu olan ve tükenmişliğin sınırına gelen sağlık emekçilerine yönelik yeterli dinlenme, beslenme ve dönüşümlü çalışma koşulları sağlanmalıdır. Diğer kamu çalışanlarına yönelik yapılan günlük altı saat çalışma sağlık emekçileri için de bir hak olarak görülmeli ve fazla yaptırılan mesai karşılığı izin verilmelidir.
-Sağlık emekçilerinin sağlığı ve toplum sağlığı için kadrolu ve güvenceli istihdamla sağlık emekçisi sayısı artırılmalıdır.
-sağlık emekçilerine yönelik şiddetin ve mobbingin önüne geçecek yasal tedbirler derhal alınmalıdır.”

VAN
Van-Hakkâri Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, SES ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yapmak istedi. Polis, açıklama yapılmasını engelledi. Bunun üzerine bina önüne karanfil bırakılarak tabip odasına geçildi.

Burada açıklama yapan Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç, polislerin eylemi engellemesine tepki gösterdi. Yaviç, sağlık örgütleri ve emekçilerinin dikkate alınmasını istedi.

HAKKARİ
Hakkari’deki açıklama KESK binasında yapıldı. “Öfkeliyiz, çünkü tükendik çünkü ölüyoruz” diyen sağlık emekçileri adına açıklama yapan SES Şube Eşbaşkanı Remzi Özer, ölümlerin durdurulması için sağlık örgütlerinin uyarılarının dikkate alınmasını istedi. 

URFA
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Urfa Şubesi de, sendika binasında açıklama yaptı. 

Şube Eşbaşkanı Eylem Salar, Cizre’de 14 Aralık 2015’te yaşanan sokağa çıkma yasağı sırasında yaralıları kurtarmaya çalışırken keskin nişancılar tarafından katledilen sağlık emekçisi Aziz Yural ile yine Şırnak’ta farklı tarihlerdeki yasaklar sırasında katledilen Şehmuz Dursun ve Eyüp Ergen’i andı. (ETHA)