Sağlık Çalışanları Birçok Kentte Grevdeydi

Sağlık emekçileri, hakları için birçok kentte greve yaparak taleplerini bir kez daha yineledi.

featured

Sağlık emekçileri sağlık emek ve meslek örgütlerinin çağrısıyla bugün birçok kentte greve gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev karar aldı. Sağlık çalışanları acil servisler dışında yurt genelinde bugün iş bıraktı. Hacettepe Hastanesi önünde yoğun yağmur yağışına rağmen, hastane bahçelerinde grevdeydi. Hemşiresinden, hekimine tüm sağlık çalışanlarının talebi özlük haklarımız iyileştirilmesi.

URFA

Urfa Tabip Odası’nın çağrısıyla acil servisler dışında sağlık hizmeti sunmayan sağlık emekçileri, Mehmet Akif İnan Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi. Eyleme, Urfa Aile Hekimleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Urfa Şubesi, KESK Urfa Şubeler Platformu destek verdi. “G(ö)revdeyiz, uyarıyoruz: oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz” pankartını açıldı.

FİNCANCI: TÜM TOPLUM İÇİN G(Ö)REVDEYİZ

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Bugün üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında sağlık hizmetleri bir günlüğüne durmuştur. Yanımızda Yanınızda olan tüm yurttaşlara teşekkür borçluyuz. Tüm sağlık emekçileri bu eylemde yan yana durdu ve g(ö)revinin başında oldu” diye konuştu.

Sağlık emekçilerinin emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten Fincancı, “Emeğimize yabancılaştırıldık, görmezden gelindik. Şiddet ile karşı kaşıya kaldık. Güvensiz sağlık koşullarında salgında ölüme terk edildik. Yalnız biz değil halkımız da ölüme terk edildi. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Meslektaşlarımız istifa etti ve yurt dışına gidiyor. Siyasi otoritenin bunda sorumluluğu var. Biz haklarımız için, toplumun sağlık hakkı mücadele ediyoruz. Salgında insanlar daha az zarar gördüyse bunda hekimlerin rolü büyük olduğunu biliyoruz. Biz birlikte mücadele etmeye hazırız. Hekimler insanca yaşaya bileceği bir ücret ile yaşamını sürdürmek istiyor. Hekimlik mesleğinin değerini görmek istiyor. Biz tüm toplum için bugün g(ö)revdeyiz” ifadelerini kullandı.

Yapılan eylemin bir uyarı olduğunu altını çizen Fincancı, devamında şunları söyledi: “Hekimler artık emeklerinin karşılığını istiyor. Siyasi otorite bu uyarıyı görmesi lazım. Bir tasarı getirildi ama geri çekildi. Ne olacağı belirsiz bir yarın ile karşı karşıya bıraktılar. Şirketler kazansın diye bizim hakkımızı azaltmayı. Bizi oyalamayın. Bizi oyalarsanız bu ülkede yaşamı durdururuz, üretimden gelen büyük gücümüzü kullanırız.”

Urfa Tabip Odası Şube Başkanı Osman Yüksekyayla, Urfa’da hekimlerin yüzde 90 “G(ö)reve” katıldıklarını belirterek, sağlık emekçilerine teşekkür etti. Ardından TTB Merkez Yüksek Konseyi’nin açıklamasını okudu. Açıklama, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Yaşama ve yaşatmak istiyoruz” sloganları ile son buldu.

İSTANBUL

TTB, SES, İstanbul Tabip Odası, Genel Sağlık-İş, İSTAHED ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikasının çağrısıyla İstanbul’da pek çok hastanede eylem yapıldı. Şişli Etfal, Yedikule, Taksim İlk Yardım, Cemil Taşçıoğlu, Samatya’daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi’nde sağlık emekçileri, “G(ö)revdeyiz, uyarıyoruz. Oyalam değil hakkımız olanı istiyoruz”, “Lütuf değil, hakkımız olanı istiyoruz” yazılı eylemlerle taleplerini yineledi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi‘nde iş bırakan sağlık emekçileri, hastane içinde bir araya geldi, yürüyüş düzenledi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’nın da destek verdiği eyleme katılım oranın yüzde 70 civarında olduğu aktarıldı. Hastane içerisinde yürüyüş yapan sağlık emekçileri taleplerini anlattı.

Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘nde yürüyüş yapan sağlık emekçileri daha sonra Cerrahpaşa’ya geçerek oradaki eyleme katıldı.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘nde de de sağlık çalışanları “Oyalama istemiyoruz, Bütçe görüşmeleri bittikten sonra bırakılan kümülatif zam diye ağustosta sefalet ücretine mahkum edilen zammı tekrar ısıtıp ısıtıp insanları kandırmaya sağlık emekçilerinin karnı tok” diye seslendi.

Sarıyer Hamidiye Etfal‘de de sağlık emekçileri direnişte. İlan edilen grev kapsamında sağlık emekçileri haklarını sıraladı.

ANKARA

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Ankara Aile Hekimleri Derneği (AKAHED), Genel Sağlık-İş, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) ile birçok sağlık meslek örgütü öncülüğünde sağlık emekçileri greve çıktı. “Emek bizim, söz bizim” diyen sağlık emekçileri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde bir araya geldi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Rıdvan Turan ve Semra Güzel ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Murat Emir de eylem destek verdi. Sağlı emekçileri adına konuşan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Laleş Tunç, sağlık emekçilerinin canla başla çalışırken, aynı zamanda işsizlik ve işten atılmalarla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Sağlık emekçilerinin “artık bu şartlarda çalışamıyoruz” diyerek emekliye ayrıldığını söyleyen Tunç, “Genç hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık emekçileri yurt dışına göç ediyor. Tüm bu sorunları konuşmak, çözüm önerilerimizi iletmek için Sağlık Bakanı’yla görüşme taleplerimizi defalarca ilettik. Sağlık Bakanı’nın hekimlerin, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını, sağlık ve yaşam sorunlarını, toplum sağlığını sağlık emek meslek örgütleriyle konuşmasından daha doğal ne olabilir? Bu görüşme taleplerini karşılamak Sağlık Bakanı’nın bizlere ve topluma karşı sorumluluğu değil midir” ifadelerini kullandı.

ANTALYA

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nde “Grevdeyiz” diyen sağlık emekçileri, “Oyalama değil, lütuf değil, hakkımız olanı istiyoruz” yazılı pankartla eylem yaptı.

Sağlık çalışanları şu taleplerini sıraladı:

  • Özlük haklarımızın korunması.
  • Şiddete uğramamak.
  • Hak ettiğimiz maaşın verilmesi.

İZMİR

İzmir’de sağlık emekçileri, “Oyalama değil hakkımızı istiyoruz” şiarıyla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ve Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’nde yapılan eylemlerle talepleri sıraladı.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘nde yürüyüş yapmak isteyen sağlık emekçilerinin önü çevik kuvvet polisleri tarafından kesildi. Barikatları aşan sağlık emekçileri tüm engellemelere rağmen basın açıklaması yaptı.

“Sağlık ekip işidir, yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşamaya yetecek temel ücret istiyoruz” pankartının açıldığı açıklamaya KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de destek verdi. Bozgeyik, polislerin sürekli tehdit ederek çekmelerine tepki gösterdi. Bozgeyik, “Buradan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 34. Maddesini gösteriyoruz. Bu ülke vatandaşı olan herkes izin almaksızın toplantı, gösteri ve basın açıklaması yapar diye anayasamızda var” dedi.

‘İKTİDAR AİHM’İN KARARLARINI GÖRMÜYOR’
Polisleri anayasaya uymaya çağıran Bozgeyik, “Bu iktidar değil kendi anayasamıza uluslararası sözleşmelere bile uymuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını görmeyen bir yerden anayasal ihlalini yapanlar kendileridir” diye konuştu.

Basın metinini okuyan TTB İzmir Şubesi Başkanı Lütfi Çamlı, iktidarın savunduğu ve uyguladığı sağlık sisteminin toplum sağlığı için risk haline geldiğinin altını çizdi. Çamlı, “Bu sistemin yürütülmesi olanaksızlaşmıştır. Koronavirüs salgını mevcut sağlık sisteminin, toplum sağlığını korumak bir yana daha da riske attığını çok acı bir şekilde önümüze koymuştur. Halkın sağlığını tehlikeye atan bu sağlık sisteminin yürütücüleri, iş özel sağlık işletmeleri ve zenginleri korumaya yönelik politikalara gelince hiçbir sınır tanımamış; salgın döneminde dahi bu anlayışından vazgeçmemiştir. Yüzbinlerce insanımız, yüzlerce sağlık çalışanı yaşamını yitirirken; onlar sağlık sistemlerinin, şehir hastanelerinin güzellemeleriyle günlerini geçirmektedirler” ifadelerini kullandı.

Sağlık emekçilerinin salgın döneminde canla başla çalıştığını zamanda işsizlikle, işten atılmalarla, yoksullukla karşı karşıya bırakıldığını aktaran Çamlı, “Sağlık çalışanları ‘artık bu şartlarda çalışamıyoruz’ diyerek istifa ederken, emekli olurken; genç hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık emekçileri yurt dışına göç ederken tüm bu sorunları konuşmak, çözüm önerilerimizi iletmek için Sağlık Bakanı’yla görüşme taleplerimizi defalarca ilettik. Sağlık Bakanı’nın hekimlerin, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını, sağlık ve yaşam sorunlarını, toplum sağlığını sağlık emek meslek örgütleriyle konuşmasından daha doğal ne olabilir? Bu görüşme taleplerini karşılamak Sağlık Bakanı’nın bizlere ve topluma karşı sorumluluğu değil midir” dedi.

Açıklama “Sermayeye değil emekçiye bütçe” sloganıyla ve alkışlarla son buldu.

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde bir araya gelen sağlık emekçileri sabah saatlerinde taleplerini içeren basın açıklamasını okudu. Poliklinik hizmeti neredeyse duran hastanede acil ve ameliyathane hizmet vermeye devam etti.

Buca’da Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesinde katılım yüzde yüze yakın oldu. ASM’lerde (Aile Sağlığı Merkezi) çalışanlarda iş bırakma eylemine katılarak Kadın Doğum Hastanesine desteğe geldiler. Bugün hastalara randevu verilmedi. Önceden verilen randevular da acil dışında iptal edildi.

ARTVİN

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Artvin Temsilciliği çağrısıyla Hopa Devlet Hastanesi’nde grev yapan sağlık emekçileri, iktidarı uyardı ve “bıçak kemikte” dedi. “Sağlık ekip işidir. Herkese insanca yaşayacak teme ücret istiyoruz” yazılı pankartla hastanede yürüyüş yapan sağlık emekçileri, “Sağlık haktır satılamaz” dövizi taşıdı. Sağlık emekçileri horonlarla greve devam etti.

Yapılan açıklamada geçinemediklerini kaydeden sağlık emekçileri, iktidarın savunuculuğunu yaptığı ve uyguladığı sağlık sisteminin toplum sağlığı için artık önemli bir risk halini aldığı belirtildi. Sağlık emekçileri, “Sorunlarımızı muhatabı ile çözemediğimiz için bu gün alanlardayız. Sorunlarımızın köklü çözümü ancak bu sağlık sisteminin tümüyle değişmesi ile gerçekleşecektir. Halkın ve işkolu emekçilerinin taleplerini karşılayacak, hizmet üretenlerin ve alanların örgütleri aracılığı ile sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar karar alma süreçleri içinde yer alacağı sağlık sistemi inşa edilinceye kadar birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

DERSİM

Ses Dersim Şubesi, “Geçinemiyoruz,lütuf değil, hakkımız olanı istiyourz. emekten halktan yana bir bütçe, insanca bir yaşam için g(ö)revdeyiz” yazılı pankartla eylem yaptı.

SES Dersim şubesi başkanı Serap Dinler, iktidara seslendi ve şu uyarıyı yaptı: “Torba yasa kapsamında gündeme gelen mevcut teklifin altında ve tüm işkolu emekçilerini kapsayacak tarzda bizlerin TBMM’ye gönderdiği ve muhalefet patileri tarafından kanun teklifi olarak sunulan, emekçilerin ekip olma prensibine uygun herkesi kapsamayan hiçbir teklifi kabul etmiyoruz.”

ŞIRNAK

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Tabipler Odası Cizre Devlet Hastanesi önünde açıklama yaptı. Açıklama öncesi sağlık emekçileri halaylar çekti halk da alkışlarla destek verdi. “G(ö)revdeyiz uyarıyoruz. Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz” pankartının açıldığı eylemde, “İnsancıl çalışma ve dinlenme süreleri” ve ” “Şiddete karşı etkili yasa ve güvenli iş yerleri” pankartları taşındı.

BATMAN
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan açıklamada “Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz” pankartı açıldı. SES Batman Şube Eşbaşkanı Deniz Topkan ortak metni okudu. Topkan, talepleri yineledi.

SİİRT

Siirt’e iş bırakan sağlık çalışanları da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaptı. Burada konuşan Siirt Tabip Odası Başkanı Engin Kılınç, taleplerini sıraladı.

MARDİN

Mardin Tabip Odası, Mardin Diş Hekimleri Odası ve SES Mardin Şubesi, taleplerinin karşılanması talebiyle iş bıraktı. Sağlık emekçileri, Mardin İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı. Sağlıkçılar adına açıklamayı Diş Hekimleri Odası’ndan Gülistan Karataş okudu. Sağlığın ağır ve tehlikeli işler kapsamında olduğunu belirten Karataş, “Toplum sağlık hakkı emeğimiz ve geleceğimiz için artık g(ö)revdeyiz” dedi.

Açıklama alkış ve sloganlar eşliğinde son buldu.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Tabip Odası, Sağlık ve SES, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Hemşire Derneği, Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Mezopotamya Psikologları İnisiyatifi ve Diyarbakır Veteriner Hekimleri Odası üyeleri, Şeyh Said Meydanı‘nda bir araya geldi. Sağlık çalışanları uzun bir süre şarkılar eşliğinde halaya durdu. Çok sayıda polisin getirildiği alanda, sağlık çalışanları taleplerini dövizler ve giydikleri beyaz yeleklerle dile getirdi.

TTB Merkez Konsey üyesi Halis Yerlikaya ve SES Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanı Şiyar Güldiken, eylemde yaptıkları açıklamalarla ortak taleplerini açıkladı. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan da Türkiye’nin her yerinde yapılan eylemler için hazırlanan ortak metni okudu.

ADANA

TTB 2’nci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, SES, Genel Sağlık İş, Adana AHED ve sağlık çalışanları Adana Şehir Hastanesi önünde bir araya geldi. Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, “Halka bizi hedef göstermekten ve sağlık çalışanları arasındaki iç barışı bozmaktan uzak durun” dedi.

MERSİN

Mersin Tabip Odası, SES Mersin Şubesi, Genel Sağlık-İş, Birlik Dayanışma Sendikası ve Mersin Aile Hekimleri Derneği, Toros Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi ile Tarsus Devlet Hastanesi’nde açıklama yaptı. “Uyarıyoruz. Oyalama değil, hakkımızı istiyoruz” pankartları açıldı. Açıklamalarda “Kurtuluş yok tel başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Sağlık ekip işidir”, “Hakkımızı istiyoruz” ve “Oyalama değil, hak” sloganları atıldı.

HATAY

Hatay’da da sağlık emekçileri bir günlük iş bırakarak, iktidarı uyardı. Hatay Tabip Odası ve SES üyeleri, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi önünde açıklama yaptı.

VAN

SES Van Şubesi, Van Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi önünde bir günlük iş bırakma eylemine ilişkin açıklama yaptı. Polis, Van Valiliği’nin eylem ve etkinlik yasağını gerekçe göstererek, açıklamaya izin vermedi. Sağlık emekçileri, valiliğin yasak kararına tepki gösterdi.

BALIKESİR

Balıkesir’de de sağlık emekçileri sokağa çıktı. “Biz oyuncağınız değiliz” yazılı pankartın açıldğı eylemde; “Bugün de ben sizi alkışlıyorum”, “Sağlık emekçilerini ayırma iş barışını bozma”, “Alkışı duyduk, ihaneti gördük” yazılı dövizler taşındı. Sağlık emekçilere iktidara, “Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz” dedi.

KOCAELİ

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi‘nde açıklama yapan sağlık emekçileri hakları için mücadele edeceklerini söyledi.

SİİRT

Siirt Tabip Odası’nın çağrısıyla greve çıkan sağlık emekçileri, açıklamada taleplerini sıraladı.

SİNOP

“Emek bizim,söz bizim” diyen sağlık emekçileri Sinop Aile Hekimleri Derneği ve Sinop Tabip Odası’nın çağrısıyla eylem yaptı.

KIRKLARELİ

Kırklareli’nde eylem yapan sağlık emekçileri “Oyalama değil haklarımızı istiyoruz” dedi.

BOLU

SES Bolu Şube ve Bolu-Düzce Tabip Odası, “Uyarıyoruz; oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz” yazılı pankartla hastane önünde eylem yaptı. Eylemde,”Emek bizim söz bizim” dövizleri taşındı.

SAMSUN

Samsun sağlık emekçileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi önünde, “Emekliliğe yansıyan insani ücret, şiddete son, mesleki yıpranka hakkı, halka ücretsiz, eşti ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti için grevdeyiz” yazılı pankartla eylem yaptı. Eylemde, iktidar sağlık politikları konusunda uyarıldı.

TRAKYA

Edirne Aile Hekimleri Derneği ve Edirne Tabip Odası, Trakya Devlet Hastanesi önünde eylem yaptı. Tüm toplum için grevde olduklarını kaydetti ve “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” diye vurguladı.

MANİSA

Manisa Devlet Hastanesi önünde, “Öfkeliyiz, çünkü tükendik, çünkü ölüyoruz” ve “G(ö)revdeyiz. Uyarıyoruz: Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz” yazılı pankartların açıldığı eylemde sağlık emekçileri hakları için mücadele edeceklerini kaydetti.

DENİZLİ

Denizli Devlet Hastanesi önünde eylem yapan sağlık emekçileri hakları için açıklama yaptı.

BURSA

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde buluşan sağlık emekçileri, haklarını istediklerini haykırdı.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
k_zg_n
Kızgın
0
_a_rm_
Şaşırmış
https://devrimcidusun.org/wp-content/uploads/2021/04/1.png
Giriş Yap

Devrimci Düşün Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!