Diyanet daha önce gençleri övmüş ve yararlanılmasını isteyen makaleye yer vermişti. Gençliğin, diyanetin ve siyasi iktidarın tahakkümüne karşı içinde barındırdığı muhalif, özgürlükçü ve devrimci dinamik; diyaneti rahatsız ediyor. Ara ara gençliği öven bir tarz izleyen Diyanet, ehlileştirmeye yönelik politikalar üretmeye çalışıyor ancak bunu başaramadığında gençliğe duyduğu öfkeyi açığa vuruyor.

İlgili Haber:  Erbaş, Kılıcı Elinden Bırakmıyor

Baloğlu, Diyanet Aylık Dergisi’ndeki ‘Liberal Piyasanın Milenyum Bebekleri’ başlıklı yazısında öfkesini özetle şöyle dile getirdi:

‘Fareli Köyün Kavalcısı hikayesinde kavalcı, Hamelin Köyü’nü basan fareleri çaldığı kavalın güzel melodisiyle peşine takıp köyden götürür. Teşbihte hata olmaz, birileri de özgürlük şarkılarıyla köklerinden, kültürlerinden söktüğü dünya gençliğini takmış peşine götürüyor. Onlar seküler ve liberal ilke ve değerlerle örülen yeni düzenin uyumlu kişileridirler. Gerçeklere kördürler, gördükleri şeyleri tanıma özürlüsüdürler.’