Memur Yönetmeliği Değişti: Artık, Erdoğan Tüm Memurların Amiri

Siyasi iktidarın devletin örgütleniş biçimine yönelik müdehaleleri devam ediyor. İktidar, 39 yıldır yürürlükte olan memurla ilgili yasayı tamamen değiştirdi. Böylece Erdoğan, tüm memurların amiri oldu.

1571396937154-cumhurbaskani-erdogan-trump-in-mektubunu-cope-12536424-7093-o
Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

ANKARA – Yeni yönetmelikle, Cumhurbaşkanı’na tüm kamu idarelerinde görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisi verildi.

Bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği ile 39 yıldır devlet memurlarının disiplin işlerini düzenleyen “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 17 Eylül 1982 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş, 24 Ekim 1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Yenilenen yönetmelikte dikkat çeken düzenlemeler şöyle:

Cumhurbaşkanı tüm memurların disiplin amiri

39 yıldır yürürlükte olan eski yönetmelikten farklı olarak, Cumhurbaşkanı’na; tüm kamu idarelerinde görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisi verildi. Önceki yönetmelikte, “Başbakan ve bakanlar başında bulundukları Başbakanlık ve Bakanlık teşkilatı ile bunlara bağlı kuruluşlarda görevli bütün memurların disiplin amiridirler” hükmü yer alıyordu. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı disiplin kurulu başkan ve üyeleri, İdari İşler Başkanı’nın onayı ile görevlendirilecek. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı, ilgili veya ilişkili kamu idarelerinde ise disiplin kurulu başkan ve üyeleri üst yönetici onayı ile görevlendirilecek.

Büyükşehir Belediyelerinin Yüksek Disiplin İşleri İçişleri Bakanlığı’na devredildi

İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun aynı zamanda mahalli idarelerin yüksek disiplin kurulu olduğuna ilişkin düzenleme, eski yönetmelikte olduğu gibi yeni yönetmelikte de yer aldı. Ancak, Büyükşehir Belediye Başkanlıklarında kurulacak yüksek disiplin kurullarının “belediye encümeninden teşekkül etmesine” ilişkin düzenleme, yeni yönetmelikten çıkarıldı. Böylece büyükşehir belediye başkanlıklarındaki yüksek disiplin kurulu görevi de İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na bağlanmış oldu.

Büyükşehirlerdeki memurluktan çıkarma yetkisi de İçişleri’ne devredildi

Eski yönetmelikte, büyükşehir belediyelerinde çalışan memurlar hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası verme yetkisi Büyükşehir Belediyesi Yüksek Disiplin Kurulu’na aitti. Yeni yönetmelikte, “Mahalle idarelerde görev yapan memurlar hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası vermeye İçişleri Bakanlığı yüksek disiplin kurulu yetkilidir” düzenlemesi yer aldı.

Anayasaya aykırı iddiası

Anayasa’nın 127. Maddesi, “Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmünü içerdiği için büyükşehir belediyeleri ile ilgili değişikliğin anayasa aykırı olduğu belirtildi.

İsimsiz haber üzerine soruşturma başlatılabilecek

Devlet memurları hakkında; somut delile dayanmayan, başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ve adresi bulunmayan ihbar ve şikayetler işleme konulamayacak. Ancak; ad, soy ad, imza ve adres bulunmasa da somut delile dayanan ihbar ve şikayetler hakkında disiplin soruşturması başlatılabilecek.

Başbakanlık genelgesine göre incelenmeyecekti

Dilekçe Hakkının Kullanılması Dair Kanun’un 4. maddesi, “Yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı, soy adı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir” hükmünü içeriyor. Parlamenter sistemin son Başbakanı Binali Yıldırım tarafından imzalanıp, 21 Ekim 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2016/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde “Terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyetlerde bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla mücadelenin, idarelere dilekçe verilmek suretiyle de desteklendiği” belirtilmişti. Ancak, bu kapsamda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına; “idarelere verilen dilekçelerden sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresini ihtiva etmeyenlerin incelenmeyeceği” talimatı verilmişti. Özellikle FETÖ’nün etkin olduğu dönemde isimsiz ihbar mektupları yöntemi sıklıkla kullanılıyordu.

Müsteşar yardımcısı yerine Genel Müdüre başkanlık görevi

Önceki yönetmeliğe göre bakanlık disiplin kurullarının başkanları Müsteşar Yardımcıları arasından seçiliyordu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte müsteşarlıklar kaldırıldı. Yeni yönetmelikte, bakanlıklardaki disiplin kurulu başkanlarının en az genel müdür düzeyindeki yöneticiler arasından görevlendirilmesi kuralı getirildi.

Soruşturmasız ceza verilemez

Yeni yönetmelikte; “disiplin cezası verilebilmesi için memur hakkında soruşturma açılması zorunludur. Soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilemez” hükmü yer aldı.

Savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez

Disiplin soruşturmasının, memurlar arasından görevlendirilen “muhakkik” eliyle yürütülmesi kuralı getirildi. Eski yönetmelikten farklı olarak, yeni yönetmelikte, “muhakkikin çalışma usulü” de düzenlendi. Bu bölümde, “Muhakkik, savunma isteme ve disiplin cezası verme yetkisi hariç olmak üzere soruşturma konusuyla sınırlı olarak, kendisini görevlendiren disiplin amirlerinin bütün yetkilerini haiz olup, bu kapsamda her türlü evrakı incelemeye, hakkında inceleme yapılan memurun ifadesini almaya, memur tarafından gösterilen veya bilgisi olabileceğin değerlendirdiği kişilerden bilgi istemeye ve/veya bunları dinlemeye yetkilidir” hükmü yer aldı. Yine yeni yönetmelikte, “Memura, savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Savunma, soruşturma sürecinin son aşamasında disiplin amiri tarafından istenir” hükmüne yer verildi.

Zamanaşımı şartları

Yeni yönetmelikte, disiplin soruşturması ile ilgili “zaman aşımı” hükümleri de yer aldı. Buna göre; uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmazsa, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrayacak. Aynı şekilde, eğer devlet memurluğundan çıkarma cezasında, altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmazsa, yetki zaman aşımına uğrayacak. Disiplin cezasını gerektiren fiil veya hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

Cezalar, derecesine göre en fazla 10 yıl sonra silinebilecek

Uyarma ve kınama cezalarında beş yıl, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında on yıl geçtikten sonra memurun talep etmesi halinde verilen cezalar özlük dosyalarından silinebilecek.

Bu Yazıya Tepki Ver
https://devrimcidusun.org/wp-content/uploads/2021/04/1.png
Giriş Yap

Devrimci Düşün Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!