Asgari ücret tartışmalarına ilişkin DİSK birçok kentte açıklama yaptı. İstanbul’da açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Ücretli çalışanların karşı karşıya olduğu büyük vergi adaletsizliğine derhal son verilmeli” dedi.

İstanbul

DİSK, “Asgari ücret vergiden muaf tutulsun” talebiyle Fatih’te bulunan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya DİSK ve bağlı sendikaların yöneticilerinin yanı sıra birçok işçi katıldı. Açıklamada “Asgari ücret tümüyle vergiden muaf olsun, asgari ücrete sigorta prim desteği sağlansın” pankartı açılırken, “ Sefalet ücreti istemiyoruz” ve “Sefalete teslim olmayacağız” sloganları atıldı. Açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu.

Adaletsizliğe son verilmeli

Çerkezoğlu, 2021 asgari ücretinin belirlenme sürecine ekonomik kriz ve Kovid-19 salgınının yarattığı ağır sosyal, ekonomik tahribat altında başlandığını ifade ederek, milyonlarca işçinin gelir ve iş kaybına uğradığını belirtti. Türkiye’de 10 milyon civarında işçinin asgari ücret altında veya asgari ücrete yakın bir ücretle çalıştığının altını çizen Çerkezoğlu, salgın döneminde önem taşıyan kısa çalışma ödeneğinin de asgari ücrete oranla hesaplandığını söyleyerek, “Bu koşullar altında asgari ücret salgının yarattığı kayıplara ve ekonomik krize karşı çalışanları korumanın en önemli aracıdır. Sosyal bir devlet olmanın gereği işçilerin yaşadığı bu kayıpları telafi etmektir. Bu kayıpları telafi etmenin en önemli yollarından biri de ücretli çalışanların karşı karşıya olduğu büyük vergi adaletsizliğine derhal son vermektir” dedi.

İlgili Haber:  Türk-İş: Asgari Ücret Toplumun Kabul Edeceği Rakam Olmalı

Vergi adaleti

Vergide adaletin temelinin, “az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması” olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, işçilerin uğradığı bir başka haksızlığın ise vergi dilimlerinden doğmakta olduğunu belirtti. Çerkezoğlu, ” Mevcut sistemle adalet dilim dilim doğranmaktadır. Yıllardır sistematik olarak ilk vergi dilimi tarifesi düşük tutularak asgari ücretliden ve düşük gelirli işçilerden alınan vergi miktarı artırılmaktadır. Vergi dilimlerini düşük tutarak düşük ücretlilerden daha fazla vergi alınmasının yolunu açtılar. İşte bu nedenle asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanacak oran yüzde 10’a düşürülmelidir” ifadelerini kullandı.

İktidarın asgari ücret konusunda bir başarı hikayesi anlattığını hatırlatan Çerkezoğlu, “Asgari ücretin dolar ve altın karşısındaki kaybından hiçbir biçimde bahsedilmemektedir. Türkiye’nin, Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip 4 ülkeden biri olduğu gerçeği yok sayılmaktadır. Enflasyon ve işsizlik gibi konularda gerçek yaşam ile ilgisi olmayan başarı verileri üretenler, asgari ücrette de bir başarı hikayesi anlatılmaktadır” diye belirtti.

Çerkezoğlu, asgari ücret konusunda atılması gereken adımları ise şu şekilde sıraladı:

“*Salgın döneminde asgari ücret farklı hesaplanmalıdır. Brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir!

*2021 asgari ücreti Kovid-19 salgınının hanelere getirdiği yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

İlgili Haber:  Dev Sağlık-İş: İnsanca Yaşanacak Ücret İstiyoruz

*Bütçeden asgari ücrete nakit desteği sağlanmalıdır.

*Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı, tüm ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinden vergi alınmamalıdır.

*Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır.

*Asgari ücret hesabında sadece işçinin kendisi değil, ailesi de esas alınmalıdır.

*Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.

*Asgari ücret bütün işçi ve memurlar için ortak saptanmalıdır.

*2021 asgari ücreti net 3 bin 800 TL olarak saptanmalıdır.”

Ankara

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, 2021 asgari ücrete ilişkin taleplerine dair temsilcilik binası önünde açıklama yaptı. DİSK’e bağlı sendikaların yöneticilerinin yer aldığı açıklamada, “Milyonlar asgari ücretten mahrum, milyonlar asgari ücrete mahkûm. Asgari ücret tümüyle vergiden muaf olsun. Asgari ücrete sigorta prim desteği sağlansın” pankartı açıldı. Açıklamada konuşan DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, “Vergide adalet olmadan ücrette adalet olmaz. Asgari ücret vergiden muaf olsun” dedi.

İzmir

DİSK Ege Bölge Temsilciliği de 2021 asgari ücrete ilişkin Vergi Dairesi önünde açıklama yaptı. DİSK’e bağlı sendikaların üyelerinin yer aldığı açıklamada, “Saraya değil halka bütçe”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” ve “Sefalet ücreti istemiyoruz” sloganları atıldı.

Yeni Yaşam Gazetesi