IV. KOMÜNİSTLERİN ÇEŞİTLİ MUHALEFET PARTİLERİ KARŞISINDAKİ KONUMU

Manifestonun IV. bölümünü içerir.

İlgili Haber:  Komünist Manifesto - II. Proleterler ve Komünistler